Telefon: 724 379 577

Bez povoleného JavaScriptu není tento web plně funkční!

O knihovně

Vloženo: 30. ledna 2015

Dne 3.2.1921 na základě zákona o zřizování lidových knihoven, byla zřízena obecní lidová knihovna. Základ knihovny učinila
tělovýchodná jednota Sokol, která zapůjčila svou knihovnu i se skříněmi a vymínila si:
1) Sokol jmenuje do knihovní rady svého zástupce a ponechá si právo revize.
2) Knihovna zůstává majetkem Sokola
3) Seznam knih musí být stále úplný a ztratí-li se některý svazek, bude tím    samým nebo rovnocenným nahrazen.
4) Z knihovny nebude žádná kniha bez svolení výboru tělovýchovné jednoty vyloučena.
Obecní knihovna měla ve svých počátcích 582 svazků knih. Prvním knihovníkem byl odborný učitel F.Kárník, kterého v roce 1934
 vystřídal zdejší učitel Břetislav Šimůnek. To již měla knihovna vyhrazenu vlastní místnost - od r. 1929- na místní radnici.
Od roku 1939 byla knihovna vedena učitelkou E.Veletovou, která přišla ze Slovenska po rozbití republiky fašisty.
Knihovnu vedla po celou dobu okupace. Po r. 1945 byla knihovna bez knihovníka. Až v r. 1948 se jí ujal Karel Moravec, který  ji vedl
 až do roku 1954. Od července 1954 vedla MLK Marie Zahrádková. Její velice kladný vztah k této práci se poměrně rychle projevoval.
Za jejího působení v knihovně neustále narůstal počet výpůjček i čtenářů, vyšší úrovně dosáhla i kulturně výchovná činnost.
V roce 1974  knihovna obdržela čestné uznání ONV.  Knihovna prošla také několikrát rekonstrukcí. V r. 1969 bylo na ní odpracováno
 2000hodin, pracovat začala až v r. 1970. S přestavbou radnice musela opět přerušit činnost a pracovat začala až v březnu r. 1977.
Přes veškeré problémy však  p. Zahrádková působila v této dobrovolné funkci až do října r. 1980.
V roce 1980 na základě koncepce rozvoje kultury vznikla Středisková knihovna, která plnila funkci střediska pro sedm MLK.
Dnem 1. 10. 1980 nastoupila do funkce profesionální knihovnice Marcela Přenosilová. Její úvodní pracovní činností byla revize
 knihovního fondu a jeho nové zpracování.
 
 

Galerie